سرورمجازی SSD

سرور مجازی SSD - پلن اول 0 موجود است
 • یک هسته پردازنده
 • 20 گیگابایت SSD هارد
 • 2048 مگابایت رم
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • یک گیگابیت پورت سرور
 • لینوکس / ویندوز سیستم عامل
سرور مجازی SSD - پلن دوم
 • دو هسته پردازنده
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • 4096 مگابایت رم
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • یک گیگابیت پورت سرور
 • لینوکس / ویندوز سیستم عامل
سرور مجازی SSD - پلن سوم
 • دو هسته پردازنده
 • 80 گیگابایت SSD هارد
 • 8192 مگابایت رم
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • یک گیگابیت پورت سرور
 • لینوکس / ویندوز سیستم عامل
سرور مجازی SSD - پلن چهارم

  Linux/ windows/Centos/Ubuntu/Fedora

 • چهار هسته پردازنده
 • 160 گیگابایت SSD هارد
 • 16384 مگابایت رم
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • یک گیگابیت پورت سرور
 • سیستم عامل
سرور مجازی SSD - پلن پنجم

  Linux/ windows/Centos/Ubuntu/Fedora

 • هشت هسته پردازنده
 • 240 گیگابایت SSD هارد
 • 32 گیگابایت رم
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • یک گیگابیت پورت سرور
 • سیستم عامل
سرور مجازی SSD - پلن ششم

  Linux/ windows

 • 16 هسته پردازنده
 • 360 گیگابایت SSD هارد
 • 32 گیگابایتش رم
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • یک گیگابیت پورت سرور
 • سیستم عامل