هاست وردپرس

پلن اول هاست وردپرس با فضای 500 مگابایت

منابع استاندارد

 • 500MB فضا
 • 50GB پهنای باند (ماهیانه)
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • ندارد نصب قالب رایگان
 • بله تحویل آنی
پلن دوم هاست وردپرس با فضای 1000 مگابایت

منابع استاندارد

 • 1000MB فضا
 • 100GB پهنای باند (ماهیانه)
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد نصب قالب رایگان
 • بله تحویل آنی
پلن سوم هاست وردپرس با فضای 2000 مگابایت

منابع استاندارد

 • 2000MB فضا
 • 200GB پهنای باند (ماهیانه)
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد نصب قالب رایگان
 • بله تحویل آنی
پلن چهارم هاست وردپرس با فضای 4000 مگابایت

منابع استاندارد

 • 4000MB فضا
 • 400GB پهنای باند (ماهیانه)
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد نصب قالب رایگان
 • بله تحویل آنی