هاست ویندوز المان

هاست ویندور با فضای 1000 مگابایت و پهنای باند 100 گیگابایت 0 موجود است

پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • 100 گیگا بایت پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • Websitepanel پنل
هاست ویندور با فضای 2000 مگابایت و پهنای باند 200 گیگابایت 0 موجود است

پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • 200 گیگا بایت پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • Mspcontrol پنل
هاست ویندور با فضای 3000 مگابایت و پهنای باند 300 گیگابایت 0 موجود است

پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 3000 مگابایت فضای میزبانی
 • 300 گیگا بایت پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • Mspcontrol پنل
هاست ویندور با فضای 4000 مگابایت و پهنای باند 400 گیگابایت 0 موجود است

پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 4000 مگابایت فضای میزبانی
 • 400 گیگا بایت پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • Mspcontrol پنل