هاست ویندوز ایران

هاست ویندور با فضای 1000 مگابایت و پهنای باند 20000 مگابایت

پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • 20000 مگابایت پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • Plesk پنل
هاست ویندور با فضای 2000 مگابایت و پهنای باند 40000 مگابایت

پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • 40000 مگابایت پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • Plesk پنل
هاست ویندور با فضای 3000 مگابایت و پهنای باند 80000 مگابایت

پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 3000 مگابایت فضای میزبانی
 • 80000 مگابایت پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • Plesk پنل
هاست ویندور با فضای 4000 مگابایت و پهنای باند 200000 مگابایت

پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 4000 مگابایت فضای میزبانی
 • 200000 مگابایت پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • Plesk پنل