هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران با فضای 500 مگابایت و پهای باند نامحدودسازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • سی پنل کنترل پنل
هاست لینوکس ایران با فضای 1 گیگابایت و پهای باند نامحدودسازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • Cpanel کنترل پنل
هاست لینوکس ایران با فضای 2 گیگابایت و پهای باند نامحدودسازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • Cpanel کنترل پنل
هاست لینوکس ایران با فضای 4 گیگابایت و پهای باند نامحدودسازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 4 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • Cpanel کنترل پنل
هاست لینوکس ایران با فضای 5 گیگابایت و پهای باند نامحدودسازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • Cpanel کنترل پنل
هاست لینوکس ایران با فضای 7 گیگابایت و پهای باند نامحدودسازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پشتیبانی 24 ساعته

 • 7 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهای باند
 • نامحدود اكانت ايميل و اف تي پي
 • نامحدود پارك دامين و ساب دامين
 • Cpanel کنترل پنل