سرور مجازی HDD

پلن اول - یک گیگابایت رم ; پنجاه گیگابایت هارد 0 موجود است
 • یک هسته ای پردازنده
 • 50 گیگابایت هارد
 • 1024 مگابایت رم
 • 1500 گیگابایت پهنی باند
 • یک گیگابیت پورت سرور
 • لینوکس سیستم عامل
پلن دوم - دو گیگابایت رم ; صد گیگابات هارد 0 موجود است
 • دو هسته ای پردازنده
 • 100 گیگابایت هارد
 • 2000 مگابایت رم
 • 2000 گیگابایت پهنای باند
 • یک گیگابیت پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
پلن سوم - سه گیگابات رم ; دویست گیگابایت هارد 0 موجود است
 • سه هسته ای پردازنده
 • 200 گیگابایت هارد
 • 3072 مگابایت رم
 • 2500 گیگابایت پهنی باند
 • یک گیگابیت پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
پلن چهارم - چهار گیگابات رم ; دویست و پنجاه گیگابایت هارد 0 موجود است
 • چهار هسته ای پردازنده
 • 250 گیگابایت هارد
 • 4096 مگابایت رم
 • 3000 گیگابایت پهنی باند
 • یک گیگابیت پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل