سفارش و خرید سرویس

یافتن محصولات و سرویس ها


هاست ویندور با فضای 1000 مگابایت و پهنای باند 100 گیگابایت
فضای میزبانی : 1000 مگابایت
پهای باند : 100 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Websitepanel
پشتیبانی 24 ساعته

26,000 تومان سالانه

هاست ویندور با فضای 2000 مگابایت و پهنای باند 200 گیگابایت
فضای میزبانی : 2000 مگابایت
پهای باند : 200 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Mspcontrol
پشتیبانی 24 ساعته

40,000 تومان سالانه

هاست ویندور با فضای 3000 مگابایت و پهنای باند 300 گیگابایت
فضای میزبانی : 3000 مگابایت
پهای باند : 300 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Mspcontrol
پشتیبانی 24 ساعته

51,000 تومان سالانه

هاست ویندور با فضای 4000 مگابایت و پهنای باند 400 گیگابایت
فضای میزبانی : 4000 مگابایت
پهای باند : 400 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Mspcontrol
پشتیبانی 24 ساعته

71,000 تومان سالانه

اپ

وب

هاست

هاست اپ وب

mwh

upweb

up web host

up Web Host