سفارش و خرید سرویس

یافتن محصولات و سرویس ها


هاست لینوکس پرسرعت با فضای 50 مگابایت و پهای باند 5 گیگا بایت


هاست لینوکس
فضای میزبانی : 50 مگابایت
پهای باند : 5 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

8,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 200 مگابایت و پهای باند 20 گیگا بایت
هاست لینوکس
فضای میزبانی : 200 مگابایت
پهای باند : 20 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

19,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 500 مگابایت و پهای باند 50 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 500 مگابایت
پهای باند : 50 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

28,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 1000 مگابایت و پهای باند 100 گیگا بایت
هاست لینوکس
فضای میزبانی : 1000 مگابایت
پهای باند : 100 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

نصب قالب vip به صورت رایگان

مشاهده پیش نمایش قالب ها


35,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 2000 مگابایت و پهای باند 200 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 2000 مگابایت
پهای باند : 200 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

نصب قالب vip به صورت رایگان

مشاهده پیش نمایش قالب ها


58,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 3000 مگابایت و پهای باند 250 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 3000 مگابایت
پهای باند : 250 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

نصب قالب vip به صورت رایگان

مشاهده پیش نمایش قالب ها


72,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 4000 مگابایت و پهای باند 350 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 4000 مگابایت
پهای باند : 350 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

نصب قالب vip به صورت رایگان

مشاهده پیش نمایش قالب ها


99,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 5000 مگابایت و پهای باند 400 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 5000 مگابایت
پهای باند : 400 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

نصب قالب vip به صورت رایگان

مشاهده پیش نمایش قالب ها


144,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 10000 مگابایت و پهای باند 600 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 10000 مگابایت
پهای باند : 600 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

نصب قالب vip به صورت رایگان

مشاهده پیش نمایش قالب ها198,000 تومان سالانه

اپ

وب

هاست

هاست اپ وب

mwh

upweb

up web host

up Web Host