سفارش و خرید سرویس

یافتن محصولات و سرویس ها


هاست لینوکس پرسرعت با فضای 50 مگابایت و پهای باند 5 گیگا بایت


هاست لینوکس
فضای میزبانی : 50 مگابایت
پهای باند : 5 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

8,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 200 مگابایت و پهای باند 20 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 200 مگابایت
پهای باند : 20 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

15,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 500 مگابایت و پهای باند 50 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 500 مگابایت
پهای باند : 50 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

19,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 1000 مگابایت و پهای باند 100 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 1000 مگابایت
پهای باند : 100 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

نصب قالب vip به صورت رایگان

مشاهده پیش نمایش قالب ها


25,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 2000 مگابایت و پهای باند 200 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 2000 مگابایت
پهای باند : 200 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

نصب قالب vip به صورت رایگان

مشاهده پیش نمایش قالب ها


39,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 3000 مگابایت و پهای باند 250 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 3000 مگابایت
پهای باند : 250 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

نصب قالب vip به صورت رایگان

مشاهده پیش نمایش قالب ها


50,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 4000 مگابایت و پهای باند 350 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 4000 مگابایت
پهای باند : 350 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

نصب قالب vip به صورت رایگان

مشاهده پیش نمایش قالب ها


70,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 5000 مگابایت و پهای باند 400 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 5000 مگابایت
پهای باند : 400 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

نصب قالب vip به صورت رایگان

مشاهده پیش نمایش قالب ها


100,000 تومان سالانه

هاست لینوکس پرسرعت با فضای 10000 مگابایت و پهای باند 600 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 10000 مگابایت
پهای باند : 600 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Cpanel
پشتیبانی 24 ساعته

نصب قالب vip به صورت رایگان

مشاهده پیش نمایش قالب ها175,000 تومان سالانه