ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! برای ثبت آزاد است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

پسوندها را بر اساس دسته بندی مرور کنید

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir Hot
44,000 تومان
1 سال
N/A
49,000 تومان
1 سال
.com Hot
760,000 تومان
1 سال
N/A
760,000 تومان
1 سال
.net
970,000 تومان
1 سال
N/A
970,000 تومان
1 سال
.org
610,000 تومان
1 سال
N/A
910,000 تومان
1 سال
.co
2,380,000 تومان
1 سال
N/A
2,380,000 تومان
1 سال
.info
1,450,000 تومان
1 سال
N/A
1,450,000 تومان
1 سال
.biz
1,450,000 تومان
1 سال
N/A
1,450,000 تومان
1 سال
.me
1,350,000 تومان
1 سال
N/A
1,350,000 تومان
1 سال
.download
2,100,000 تومان
1 سال
N/A
2,100,000 تومان
1 سال
.company
880,000 تومان
1 سال
N/A
880,000 تومان
1 سال
.click
920,000 تومان
1 سال
N/A
920,000 تومان
1 سال
.club
1,400,000 تومان
1 سال
N/A
1,400,000 تومان
1 سال
.mobi
1,700,000 تومان
1 سال
N/A
1,700,000 تومان
1 سال
.cc
N/A
N/A
N/A
.tv
2,300,000 تومان
1 سال
N/A
2,300,000 تومان
1 سال
.center
N/A
N/A
N/A
.city
N/A
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن