سفارش و خرید سرویس

یافتن محصولات و سرویس ها


10 گیگابایت هاست دانلود
هاست دانلود


۱۰ گیگابایت فضا
پهنای باند 600 GB
دیگر امکانات نامحدود
دیتابیس: ندارد
کنترل پنل : دایرکت ادمین
مخصوص دانلود و اپلود فایل
تحویل انی


6,000 تومان ماهانه
50,000 تومان سالانه

25 گیگابایت هاست دانلود
هاست دانلود


25 گیگابایت فضا
پهنای باند 1200 GB
دیگر امکانات نامحدود
دیتابیس: ندارد
کنترل پنل : دایرکت ادمین
مخصوص دانلود و اپلود فایل
تحویل انی


17,000 تومان ماهانه
170,000 تومان سالانه

60 گیگابایت هاست دانلود
هاست دانلود


60گیگابایت فضا
پهنای باند 2500GB
دیگر امکانات نامحدود
دیتابیس: ندارد
کنترل پنل : دایرکت ادمین
مخصوص دانلود و اپلود فایل
تحویل انی


30,000 تومان ماهانه
300,000 تومان سالانه

گیگابایت هاست دانلود100
هاست دانلود


100گیگابایت فضا
پهنای باند 3500GB
دیگر امکانات نامحدود
دیتابیس: ندارد
کنترل پنل : دایرکت ادمین
مخصوص دانلود و اپلود فایل
تحویل انی


50,000 تومان ماهانه
500,000 تومان سالانه

200 گیگابایت هاست دانلود
هاست دانلود


200گیگابایت فضا
پهنای باند 4500GB
دیگر امکانات نامحدود
دیتابیس: ندارد
کنترل پنل : دایرکت ادمین
مخصوص دانلود و اپلود فایل
تحویل انی

75,000 تومان ماهانه
750,000 تومان سالانه

اپ

وب

هاست

هاست اپ وب

mwh

upweb

up web host

up Web Host