سفارش و خرید سرویس

یافتن محصولات و سرویس ها


هاست لینوکس با فضای 15000 مگابایت و پهای باند 150 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 15000 مگابایت
پهای باند : 150 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Directadmin
پشتیبانی 24 ساعته

5,000 تومان ماهانه
27,000 تومان شش ماهه
50,000 تومان سالانه

هاست لینوکس با فضای 25000 مگابایت و پهای باند 250 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 25000 مگابایت
پهای باند : 250 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Directadmin
پشتیبانی 24 ساعته

8,000 تومان ماهانه
45,000 تومان شش ماهه
84,000 تومان سالانه

هاست لینوکس با فضای 30000 مگابایت و پهای باند 300 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 30000 مگابایت
پهای باند : 300 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Directadmin
پشتیبانی 24 ساعته

10,000 تومان ماهانه
54,000 تومان شش ماهه
97,000 تومان سالانه

هاست لینوکس با فضای 40000 مگابایت و پهای باند 400 گیگا بایت

هاست لینوکس
فضای میزبانی : 40000 مگابایت
پهای باند : 400 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Directadmin
پشتیبانی 24 ساعته

13,000 تومان ماهانه
73,000 تومان شش ماهه
135,000 تومان سالانه

اپ

وب

هاست

هاست اپ وب

mwh

upweb

up web host

up Web Host