سفارش و خرید سرویس

یافتن محصولات و سرویس ها


هاست لینوکس ایران با فضای 100 مگابایت و پهای باند 10 گیگا بایت
هاست لینوکس
فضای میزبانی : 100 مگابایت
پهای باند : 10 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Directadmin
پشتیبانی 24 ساعته

3,000 تومان ماهانه
14,000 تومان شش ماهه
25,000 تومان سالانه

هاست لینوکس ایران با فضای 300 مگابایت و پهای باند 20 گیگا بایت
هاست لینوکس
فضای میزبانی : 300 مگابایت
پهای باند : 20 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Directadmin
پشتیبانی 24 ساعته

5,000 تومان ماهانه
23,000 تومان شش ماهه
49,000 تومان سالانه

هاست لینوکس ایران با فضای 500 مگابایت و پهای باند 30 گیگا بایت
هاست لینوکس
فضای میزبانی : 500 مگابایت
پهای باند : 30 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Directadmin
پشتیبانی 24 ساعته

7,000 تومان ماهانه
31,000 تومان شش ماهه
59,000 تومان سالانه

هاست لینوکس ایران با فضای 1000 مگابایت و پهای باند 60 گیگا بایت
هاست لینوکس
فضای میزبانی : 1000 مگابایت
پهای باند : 60 گیگا بایت
اكانت ايميل و اف تي پي : نامحدود
پارك دامين و ساب دامين : نامحدود
سازگاري با سيستم هاي مديريت محتوا
پشتيبان گيري منظم هفتگي
انتقال رايگان اكانت از سرور ديگر
پنل : Directadmin
پشتیبانی 24 ساعته

11,000 تومان ماهانه
60,000 تومان شش ماهه
100,000 تومان سالانه

اپ

وب

هاست

هاست اپ وب

mwh

upweb

up web host

up Web Host