سفارش و خرید سرویس

یافتن محصولات و سرویس ها


پلن اول - یک گیگابایت رم ; پنجاه گیگابایت هارد
پردازنده: یک هسته ای
هارد: 50 گیگابایت
رم: 1024 مگابایت
پهنی باند: 1500 گیگابایت
پورت سرور: یک گیگابیت
سیستم عامل: لینوکس
20,000 تومان ماهانه

پلن دوم - دو گیگابایت رم ; صد گیگابات هارد
پردازنده: دو هسته ای
هارد: 100 گیگابایت
رم: 2000 مگابایت
پهنای باند: 2000 گیگابایت
پورت سرور: یک گیگابیت
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس
30,000 تومان ماهانه

پلن سوم - سه گیگابات رم ; دویست گیگابایت هارد
پردازنده: سه هسته ای
هارد: 200 گیگابایت
رم: 3072 مگابایت
پهنی باند: 2500 گیگابایت
پورت سرور: یک گیگابیت
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس
45,000 تومان ماهانه

پلن چهارم - چهار گیگابات رم ; دویست و پنجاه گیگابایت هارد
پردازنده: چهار هسته ای
هارد: 250 گیگابایت
رم: 4096 مگابایت
پهنی باند: 3000 گیگابایت
پورت سرور: یک گیگابیت
سیستم عامل: ویندوز / لینوکس
70,000 تومان ماهانه

اپ

وب

هاست

هاست اپ وب

mwh

upweb

up web host

up Web Host